Kanji tattoos

Thursday, February 10, 2011

Kanji for ninja - tattoo

tribal tattoo; kanji for ninja
Japanese symbol: Ninja (Kanji: 忍者; hiragana: にんじゃ; reading: ninja)

No comments:

Post a Comment